Τετάρτη, 4 Μαΐου 2011

όλα τα ψέματα μαζί, ένας άλλος τόνος, προτάσεις από Ντίνα


No matter how often a lie is shown to be false, 
there will remain a percentage of people who believe it to be true – Law of the Lie