Σάββατο, 4 Ιουνίου 2011

πολυδιάστατο

αυτό το έβαλα γιατί είναι δυνατό και λέει  do re me so far so good που σαν λογοπαίγνιο είναι μουσικοφιλέστατο κι επειδή στο γιου τιουμπ μπήκαν στον κόπο να το δουν μόνο 6 άτομα!
μάλλον αυτοί που ψάχνονται μ όλων ειδών τις μουσικές αρκούνται να τις ακούν μόνο....