Κυριακή, 5 Ιουνίου 2011

του κόσμου τα παράξενα

από το περιοδικό ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 4 Ιουνίου 2011