Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2011

ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ.

καλή μουσική χρονιά!

ΔΙΔΑΚΤΡΑ


μάθημα                                                                         μηνιαίο ποσό                       ώρες την εβδομάδα

υποχρεωτικό πιάνο                                                              50   €                                           2
με παράλληλη βοήθεια στη θεωρία και την αρμονία.

υποχρεωτικό πιάνο και θεωρητικά. ( θεωρία, Σολφέζ. Χορωδία, Ιστορία, Μορφολογία, Αρμονία, Φιλολογία του πιάνου)
προκαταρκτική  σχολή                                                         50  €                                            3
κατωτέρα                                                                              60  €                                            3
μέση                                                                                      60 €                                            2
ανωτέρα                                                                                 70 €                                            1
δεξιοτεχνία                                                                             80 €                                            1

ειδικό Αρμονίας με τα υποχρεωτικά θεωρητικά μαθήματα (σολφέζ, χορωδία, ιστορία, θεωρία της αρμονίας, υποχρεωτική αντίστιξη)                                         60€  

μουσική δωματίου                                                                  20€ το μάθημα

υποχρεωτικά θεωρητικά                                                          20€ το μήνα                                1


οι σπουδαστές που επιθυμούν να πιστοποιούν τις σπουδές του στο Υπουργείο και να λάβουν τίτλο σπουδών, "πτυχίο" ή "δίπλωμα" καταβάλλουν εγγραφές και εξέταστρα που καθορίζονται από το Κεντρικό Ίδρυμα Αθηνών.